Kontakt

Miasto od nowa. Przewodnik po współczesnych miastach przyjaznych mieszańcom

dr Jan Kowalczyk

Autor
Miasto od nowa”


Kontakt:

Słowo od autora:

Pomimo tego, że nie mam wykształcenia architektonicznego ani urbanistycznego, jestem entuzjastą miast. Miasto to zjawisko wyjątkowe – przez dziesiątki lat ośrodki miejskie ulegały przeobrażeniom; miasta burzono, odbudowywano, modernizowano i zmieniano. Jedne koncepcje tego, jak powinno wyglądać miasto zastępowały inne, miasta to symbol różnych cywilizacji, zwyczajów, sposobów myślenia, wykorzystywania przestrzeni oraz miejsce nawiązywania relacji międzyludzkich. Ambicją przyświecającą powstaniu strony „Miasto od nowa” jest ukazanie relacje między ludźmi i przestrzenią, sposobów użytkowania przestrzeni, realizowania w niej swoich potrzeb przez ludzi, wreszcie – kształtowania poczucia wspólnoty pomiędzy mieszkańcami.

Dlaczego zdecydowałem się na założenie własnej strony o miastach:

W 2019 r. obroniłem doktorat z zakresu nauk społecznych, tematem przewodnim rozprawy było oczywiście miasto. Na podstawie pracy doktorskiej powstała moja debiutancka monografia naukowa poświęcona tematyce bezpieczeństwa przestrzeni we współczesnych miastach. Jak to zazwyczaj bywa, rozprawa naukowa wraz z towarzyszącym jej specyficznym językiem oraz formą, nie znajdzie grona wielu odbiorców. „Miasto od nowa” to próba ponownego opowiedzenia o mieście, w bardziej przyjaznej dla odbiorcy formie. Ambicją strony jest popularyzacja współczesnych koncepcji i postulatów w zakresie kształtowania miast nowoczesnych, zrównoważonych, inkluzywnych i obliczonych na ludzką skalę.

Ważne zastrzeżenia:

Porzucenie w pełni naukowego stylu nie zwalnia z obowiązku rzetelności, dlatego każdy z tekstów opatrzony będzie wykazem źródeł, z których korzystano i czerpano inspirację. Wszystkie cytaty oraz źródła będą z kolei opatrzone pełnym opisem bibliograficznym.

Opracowania zamieszczane na stronie będą koncentrowały się przede wszystkim na faktach, jednak całkowite uniknięcie opinii autora jest niemożliwe. Należy pamiętać, że wszystkie zawarte w artykułach oceny są prywatną opinią autora, w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii organizacji i instytucji, z którymi autor współpracuje zawodowo.